STRUKTURERT KABLING

Et strukturert kablingssystem er en kabelstruktur i en bygning som skal transportere alle tele- og datasignaler i bygningen.

Typisk er det lagt opp doble punkter til et antatt maksimalt antall arbeidsstasjoner/plasser en bedrift skal ha. Den delen av kablingsstrukturen som går ut til endepunktene (arbeidsstasjonene) kalles ofte for «horisontal kabling» eller «spredenettet». På hver arbeidsstasjon termineres de to kablene i et dobbelt vegguttak. Fra vegguttaket kobler man til en PC og eventuelt en telefon med apparatkabler. Kablene fra alle arbeidsstasjonene samles i «kabelbunter» som føres videre til et samlingspunkt. Det mest typiske samlingspunktet er et IT-rom, hvor f.eks. kabelbunter fra en hel etasje/sektor trekkes inn i et rackskap. I rackskapet termineres hver enkelt kabel i patchepaneler (datakablene) og plintrekker/patchepaneler for telefoni. Mellom IT-rom og andre fordelingspunkter kan det være høyhastighets-koblinger på fiber, såkalte "back bones" eller "stamkabler". Disse kablene mellom større samlingspunkter må kunne håndtere høy hastighet da data fra mange kilder skal trafikkere disse linjene samtidig. Til dette trenger man høy båndbredde på både kabler og nettverks-utstyr. Trengs det og kables i Deres bedrift. Ny installasjon, utvidelse eller endring. Ta kontakt for befaring eventuelt tilbudEKOMNETT-AUTORISASJON

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.