WiFi - Tråløst nettverk

Et tråløst nettverk som fungerer godt, er viktig for alle bedrifter. En av suksesskriteriene for å ha et velfungerende tråløst nettverk er plasseringen av aksesspunkter.  Aksesspunktene skal også være ordentlig konfigurert og overvåket.

EKOMNETT-AUTORISASJON

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.