EKOMNETT AUTORISASJON

Halcom fikk autorisasjon som teleinstallatør mars 2000 (TIA). I oktober 2018 ble den utvidet til ekomnettautorisasjon (ENA).

Ekomnett autorisajon (ENA) er en autorisasjon som er en sammenslåing av teleinstallatør (TIA), kabel-tv installatør (KIA) og radio installatør (RIA) autorisasjoner.

Det kreves autorisasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83/

Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften):
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-07-1206

Ved å klikke på linken, vises alle foretak i norge som har autorisasjon innvilget av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. https://stenonicprdnoea01.blob.core.windows.net/enonicpubliccontainer/autosys/alleAutorisasjoner.htm

EKOMNETT-AUTORISASJON

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.