Kameraovervåkning

Kameraovervåkning er en fin måte å forhindre uønskede hendelser. Og skulle de oppstå så har du det på film. Jeg leverer og installerer kameraovervåkning.

Ønsker du å installere kameraovervåkning bør du først ta noen minutter og lese veiledningen fra Datatilsynet. Det er du som eier som står ansvarlig for at lover og regler blir fulgt.


Veilederen finner du her:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/kameraovervaking/

EKOMNETT-AUTORISASJON

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.