Kameraovervåking

Kameraovervåkning kan være en viktig del av sikkerhetssystemene i en butikk eller en annen bedrift. Kameraovervåkning kan være en fin måte å forebygge uønskede hendelser som tyveri, hærverk og svinn. Skulle uønskede hendelser likevel oppstå så har du det på film. Jeg leverer og installerer kameraovervåkning.


Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Det er derfor viktig at de som ønsker å bruke denne formen for overvåking, setter seg godt inn i regelverket før overvåkingen settes i gang. Datatilsynet har laget en veileder.


Veilederen finner du her:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/kameraovervaking/

EKOMNETT-AUTORISASJON

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.