Ekomnett

Hvis du trenger å få lagt opp kabling for kommunikasjon i din bedrift kan jeg hjelpe dere med det.

STRUKTURERT KABLING

Et strukturert kablingssystem er en kabelstruktur i en bygning som skal transportere alle tele- og datasignaler i bygningen.

Typisk er det lagt opp doble punkter til et antatt maksimalt antall arbeidsstasjoner/plasser en bedrift kan ha. Den delen av kablingsstrukturen som går ut til endepunktene (arbeidsstasjonene) kalles ofte for «horisontal kabling» eller «spredenett». På hver arbeidsstasjon termineres de to kablene i et dobbelt vegguttak. Fra vegguttaket kobler man til en PC og eventuelt en telefon med «patcekabler». Kablene fra alle arbeidsstasjonene samles i «kabelbunter» som føres videre til et samlingspunkt. Det mest typiske samlingspunktet er et IT-rom, hvor f.eks. kabelbunter fra en hel etasje/sektor trekkes inn i et rackskap. I rackskapet termineres hver enkelt kabel i patchepaneler (datakablene) og plintrekker/patchepaneler for telefoni. Mellom IT-rom og andre fordelingspunkter kan det være høyhastighets-linker på fiber, såkalte "back bones" eller "stamkabler". Disse kablene mellom større samlingspunkter må kunne håndtere høy hastighet da data fra mange kilder/hosts skal trafikkere disse linjene samtidig. Til dette trenger man høy båndbredde på både kabler og nettverks-utstyr/mediekonvertere.

FIBERNETT

Fibernett brukes ofte mellom nettverksutstyr og forskjellige fordelere i bygget (Back bone).

Noen ønsker fiber helt frem til arbeidsplassene, da fiberoptikk har fordeler som kobberkabler ikke har. Fiberoptiske kabler kan overføre høyere hastighet (Større båndbredde), de kan ligge nærmere sterk strøms kabler uten å bli påvirket. EMC er ikke noe problem og fiber er vanskeligere å avlytte enn kobberkabler.

EKOMNETT-AUTORISASJON

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.